maandag 25 februari 2008

22 februari


Afgelopen vijdag waren we met een gezellige grote groep. We hebben lekker bijgekletst want na een vakantieweek is er altijd veel te vertellen. Daarna hebben we een aantal spellingregels herhaald. De kinderen hebben een stencil gekregen (zit in het plastic mapje)waar al deze regels nog ’n keer op een rijtje staan. Elke week krijgen ze nog een pagina erbij zodat jullie kunnen zien welke regels al besproken zijn. Achterop de stencil staan de “ei-woorden”. Het zijn woorden waar geen regeltje voor bestaat. Deze woorden worden “weetwoorden” genoemd. Groep 4 is meteen zelfstandig aan de slag gegaan met deze woorden. Ze hebben een werkblad uit het werkboek “taaljournaal” gemaakt en vervolgens spellingkaarten uit de spellingbak. Groep 3V heeft met mij een kwartetspel gespeeld waar de tweeklanken centraal stonden(eu-ui-ou-ie-ei-ij-oe).Vier kaartjes moesten bij elkaar gezocht worden zoals:reus, neus, peuk, deuk. Best moeilijk maar een goede oefening om de tweeklanken uit elkaar te houden. Jacob, Bastiaan en Stefano zijn vervolgens gaan werken in “de leessleutel” en hebben twee teksten gemaakt uit het boekje “Humpie Dumpie”. Carel en Lili hebben een spel gespeeld waarbij ze het woord bij het goede plaatje moesten leggen en zijn vervolgens ook verder gaan werken in “de leessleutel”. Groep 4 heeft ook het kwartetspel gespeeld. Ze zijn samen erg leuk en geconcentreerd bezig geweest. Na het harde werken was het weer tijd voor ontspanning! Carel en Lili waren jarig en hadden een heerlijke traktatie meegenomen. Uit volle borst hebben we allemaal gezongen want iedereen had wel zin in iets lekkers! Na de pauze hebben we een bladzijde gemaakt uit het werkboek “woordenschat” waar je “dingen” bij elkaar moest zoeken zoals een bril en glazen, een pan en een deksel, viool en snaren, fietswiel en spaken enz. Best wel moeilijk maar ze hebben elkaar goed geholpen. Voordat we zijn gaan groepslezen heb ik eerst nog voorgelezen uit de “Neuzenclub”, na een korte terugblik voor de kinderen die de vorige les niet aanwezig waren. Het groepslezen gaat erg goed! Anna en Bastiaan zijn weer met een nieuw groepsleesboek begonnen. Super !!!!En Claire en Julie hebben alweer ’n boekje uit. Geweldig!!!!

Wat het groepslezen betreft heb ik jullie hulp weer hard nodig. Allereerst wil ik vragen wie de mogelijkheid heeft om het eerste half uur te helpen bij het groepslezen. Zo gooien we de boel even om voor de laatste periode. Als zich te weinig ouders opgeven dan laat ik het liever zoals het is. Het zou prettig zijn als op z’n minst 2 ouders komen helpen per keer. Er zijn twee groepjes waar ik het liefst een begeleider bij heb. Wie graag een overzicht wil hebben van de gelezen boeken (met AVI-niveau) , kan dat altijd van mij krijgen.
De data voor de volgende periode zijn als volgt:
29 februari 2008
7 maart 2008: Stine (moeder van Anna) en Liesbeth (moeder van Claire)
14 maart 2008
28 maart 2008: Stine (moeder van Anna)
4 april 2008: Liesbeth (moeder van Claire)
11 april 2008
Ik wil de kinderen ook kennis laten maken met “Het bespreken van een boek”.Ieder kind leest een boek thuis en probeert in zijn eigen woorden iets over het boek te vertellen. Als jullie denken dat het voor jullie zoon/dochter nog te vroeg is dan geef dat maar aan mij door. Het is niet de bedoeling dat kinderen er slapeloze nachten van krijgen. Luisteren naar anderen die een boek bespreken is even belangrijk! Ik wil hiermee bereiken dat kinderen elkaar stimuleren om boeken te gaan lezen en dat ze de belangrijke hoofdpunten uit een boek weten te halen. We hebben regelmatig samen besproken hoe je een boek uitzoekt. Het plaatje voorop, de titel en het korte verhaaltje achterop vertelt iets over de inhoud. Ik zal volgende week met de kinderen bespreken wie de spits wil afbijten en wie er volgen. De data geef ik door op mijn log zodat jullie eventueel kunnen helpen.

vrijdag 8 februari 2008

vrijdag 8 februari


Deze laatste dag voor de vakantie heb ik gewerkt met een klein groepje. Tijd voor wat meer individuele aandacht! Behandelde spellingsproblemen zijn herhaald en we hebben veel met elkaar nederlands gesproken.
Het groepslezen is deze les vervallen, maar na de vakantie gaan we weer gezellig verder. Dan leg ik ook een lijst klaar waar ouders zich kunnen inschrijven voor de volgende periode.

Wat hebben we allemaal gedaan!
Allereerst even gekletst over bijzonderheden van de afgelopen week. Vervolgens een aantal taalspelletjes gespeeld waar de lange klanken, korte klanken en de tweeklanken aan bod kwamen.

De korte klanken: a-e-o-u-i

De lange klanken: aa-ee-oo-uu

De tweeklanken: eu-oe-ui-ei-ij-ou-au-ie.

De oefeningen bestonden uit:
- Woorden doorfluisteren en de laatste zegt het woord hardop.
- Woorden bedenken en op het bord schrijven. (De woorden krijgen meteen de goede kleur).
- Zoveel mogelijk rijmwoorden samen opschrijven in het schrift en onderstrepen met de juiste kleur.
Vervolgens zijn de kinderen aan het werk gegaan.

Groep 3V heeft gewerkt in "de leessleutel", "Humpie Dumpie" (begrijpend lezen), en de Stenvert boekjes.
Veel geoefend met de korte en de lange klanken, de lidwoorden "de" en "het", en de voorzetsels voor-naast-op-in-naar-uit.

Groep 4 heeft gewerkt in het werkboek van Taaljournaal waar we de open- en gesloten lettergrepen weer uitvoerig behandeld hebben. De luistervink, de klinkerdief en de verdubbelaar die ons vertellen hoe we woorden zoals paarden, apen en bossen moeten schrijven, zijn zorgvuldig besproken. Een spellingsprobleem dat nog vaak herhaald wordt dit schooljaar!
Kinderen die al snel klaar waren met het maken van de oefeningen, mochten een spellingskaart uitzoeken uit de spellingsbak en maakten deze oefeningen zelfstandig in het werkschrift. Ze mochten ook verder werken in de Stenvertboekjes.

Na de pauze hebben we gezellig samen gekletst over neuzen!!!!
Jullie zullen nu wel denken wat een rare juf. Het woord neus is toch bij iedereen bekend en is toch geen uitbreiding van de woordenschat!
Toch kennen we in het Nederlands een heleboel uitdrukkingen waar het woord neus in voorkomt.
Aan de hand van een verhaaltje hebben we al deze uitdrukkingen besproken.
- In de supermarkt rondneuzen.
- Ik heb mijn neus vol van winkelen.
- Iemand kaapt het truitje net voor mijn neus weg.
- Ik stond er met mijn neus bovenop.
- Mij neem je niet bij de neus!
- Met zijn neus in de boter vallen.
- Niet verder zien dan je neus lang is.
- Overal zijn neus in steken.
Zo zijn er natuurlijk nog veel meer uitdrukkingen, maar voor vandaag was dit wel voldoende.

Ik wens jullie allemaal een gezellige wintervakantie toe en hoop iedereen op 22 februari terug te zien.

De kinderen die aanwezig waren hebben ook huiswerk meegekregen.
Carel: Stenvert spelling 1 verder werken.
stencil tweeklanken afmaken.

Lili: Stenvert taal 1 bladzijde 11 en verder.
leesboekje Joep en Kim (avi 1)

Anna en Jeanne: Stencil tekstverwerken begrijpend lezen "Wat kies je: stad of dorp."

Claire: Stenvert taal 2 verder werken.

Jan: Stencils tekstverwerken begrijpend lezen "Net een zwart gaatje" en "Steekmuggen".
Stenvert spelling 3 bladzijde 1 t/m 4.

Veel succes ermee!maandag 4 februari 2008

Welkom

Eindelijk is het dan zover!
Juf Astrid heeft een blog aangemaakt.
Dankzij de hulp van Juf Mirjam is het nu toch gelukt!
Vanaf nu zal ik elke week een kort verslagje schrijven over de les.
Ook kunnen jullie het huiswerk voor de week erna op de blog bekijken.


Als er vragen zijn dan hoor ik dat graag!